Chessity logo Families

Chessity maakt schoolschaken makkelijk

Steeds meer scholen beginnen met schoolschaak of willen dit graag doen. Schaken op school is allang niet meer iets voor alleen de plusklas. Leren schaken biedt álle kinderen veel voordelen. Chessity is de digitale lesmethode waarmee scholen het vak schaken heel eenvoudig kunnen opnemen in het lespakket. 


Waarom schoolschaken?

✓  Schaken leert kinderen denken en complexe problemen oplossen
✓  Training van executieve functies
✓  Spelenderwijs 21e-eeuwse vaardigheden opdoen
✓  Breinontwikkeling stimuleren
✓  Eigen talenten ontdekken en eigenwaarde ontwikkelen
✓  Vol vertrouwen naar het schoolschaakkampioenschap

In veel landen is schaken een onderdeel van het lesprogramma. Ook in Nederland stijgt het aantal scholen dat schoolschaak aanbiedt. Kinderen vinden schaken leuk en leren met schaken spelenderwijs hun concentratie te verbeteren. Ook andere educatieve waarden komen bij het leren schaken aan bod, zoals het stimuleren van de creativiteit, het oplossen van problemen en het omgaan met fouten en tegenslagen.

Het Europees Parlement heeft een verklaring aangenomen waarin staat dat het goed zou zijn als alle kinderen leren schaken op school.

Schaken leert kinderen denken. Ze leren kritisch en creatief nadenken, problemen oplossen, plannen, omgaan met fouten, zelfregulatie en reflectie.

21st-century skills ontwikkelen met schoolschaak

In het onderwijs van nu is veel aandacht voor 21st-century skills. Uit onderzoek blijkt echter dat veel leraren het lastig vinden om 21e-eeuwse vaardigheden in hun lessen in te bedden. Traditionele lesmethoden en schoolvakken bieden hiervoor te weinig houvast. Door te kiezen voor schoolschaken met Chessity ontwikkelen kinderen de competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving.

Schaken herbergt in zijn specifieke karakter een groot aantal van de 21ste-eeuwse vaardigheden, waaronder kritisch denken, creativiteit, problemen oplossen en time-management. Bovendien is het digitale lesmateriaal van Chessity zo ontwikkeld dat de leerlingen een breed palet aan 21st-century skills trainen. Zo is schoolschaak met Chessity een middel om gemakkelijk te werken aan 21st-century skills, dat past binnen het STEAM-onderwijs.

Schoolschaken met Chessity

Schaken is goed voor de ontwikkeling van het brein

Schaken is enorm goed voor de ontwikkeling van het jonge brein. In een kinderbrein dat wordt uitgedaagd met schaken ontstaan:

  • nieuwe bloedvaten
  • nieuwe neuronen (zenuwcellen)
  • meer synapsen (contactpunten)

Kinderen die leren schaken, hebben daar hun leven lang voordeel van. Doordat hun brein complexer wordt, kunnen ze sneller problemen oplossen en krijgen ze meer creativiteit. Bovendien vormen de extra gevormde synapsen een reserve voor later: denksporten als schaken beschermen ons later vier jaar tegen bijvoorbeeld Alzheimer. 

Schaken verdient parallel en op eigen kracht een plek in het curriculum

 
Niet voor niets is hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder (bekend van zijn optredens bij De Wereld Draait Door) dan ook een fervent pleitbezorger van schoolschaak. “Schaken voegt iets toe dat niet in rekenen en taal zit”, zegt hij. “Laat het schaken parallel en op eigen kracht een plek krijgen in het curriculum. De uitdaging zit juist in de nieuwigheid van het schaken.”

Gamend leren, serious fun: online spelletjes om te leren schaken


Schoolschaak op iedere basisschool

Chessity is zo ontwikkeld dat het op alle scholen gebruikt kan worden om leerlingen schoolschaak aan te bieden. Scholen die schaakles willen introduceren, lopen met traditionele schaakmethodes vast op drie aspecten: de leerkracht kan niet (goed genoeg) schaken, het is onmogelijk de hele groep te begeleiden en differentiëren is erg lastig. Chessity neemt deze obstakels weg en maakt schoolschaken eenvoudig mogelijk voor elke school, voor iedere docent en voor alle leerlingen.

Dankzij geavanceerde educatieve technologie, waarin kunstmatige intellingentie en gamificatie een belangrijke rol spelen, leren kinderen met Chessity zelfstandig schaken via personalized learning, in hun eigen tempo en op hun niveau. Robotje Chessto is hun leraar, coach en schaakvriendje, die uitleg geeft, tips en adviezen biedt en opdrachten (speciale missies!) uitdeelt om het leerproces te begeleiden.

Chessity biedt een doorgaande leerlijn vanaf groep 3. De schaakmethode sluit aan bij elke vorm van onderwijs, waaronder groepsdoorbrekend werken en peer tutoring, en is zelfstandig te gebruiken als verbredingsmateriaal.

Bij het schaakles geven met Chessity heeft de leraar vooral een coachende rol.

De rol van de docent in deze aanpak is meer die van begeleider en coach. Het uitgebreide dashboard geeft voor iedere leerling een gedetailleerd beeld van het individuele niveau en de vorderingen. Het toont welke leerlingen de stof goed beheersen en welke kinderen extra hulp of ondersteuning nodig hebben. Hierdoor kan de leraar optimaal inspelen op de behoeften van leerlingen.

 

Digitaal onderwijs zoals het hoort

✓ Met videolessen van (groot)meesters

Digitaal demobord: gebruik het digibord als interactief schaakbord

Intrinsieke motivatie door gamification

✓ Volledig gepersonaliseerd leren

Betaalbaar voor elke school

Vraag een gratis workshop aan voor je school

Wil je zelf ontdekken hoe Chessity in de klas werkt? Meld je dan na aan voor onze gratis schaakworkshop en ervaar zelf het enthousiasme bij leerlingen en leerkrachten.

We begeleiden de workshop vanuit ons digitale lab. De leerkracht voert de workshop zelf uit. Het werkt. Echt. 

Ja, mijn school wil een gratis schaakworkshop

Ervaar direct de kracht van Chessity:

  • probeer Chessity gratis en vrijblijvend uit
  • merk hoe gemakkelijk kinderen leren schaken
  • geniet van het leerplezier in de klas

 Probeer het nu

image

Chessity in de media: schoolschaken is hot! 


Steeds meer scholen gaan aan de slag met schaken. Via Chessity krijgen in Nederland al zo'n 10.000 kinderen schaakles op school. Dat blijft ook in de media niet onopgemerkt.

lees meer »

image

Nieuw dashboard biedt leraren nóg meer overzicht


Goed nieuws voor iedereen die schaakles geeft met Chessity: het nieuwe dashboard voor leraren is klaar voor gebruik! Het nieuwe dashboard geeft je nóg meer inzicht in de vorderingen van je leerlingen. 

lees meer »

image

Waarom de leraar niet hoeft te kunnen schaken 


Lesgeven in een vak dat je zelf niet beheerst. Dat klinkt misschien gek. Maar door toepassing van geavanceerde educatieve technologie kan iedere leerkracht schoolschaak geven. Ook als je zelf niet (goed) kunt schaken. 

lees meer »

image

Schaken en het brein: wat leren kinderen van schaken?


Schaken is goed voor je. Daar is iedereen het wel over eens. Maar hoe zit dat precies? En wat gebeurt er in je brein als je aan het schaken bent? Professor kunstmatige intelligentie Niels Taatgen en neurowetenschapper Bart Eggens beantwoorden deze vragen.

lees meer »

image

Schaakles geven met Chessity, hoe bevalt dat?


Chessity biedt uitgebreide tools voor iedereen die schaakles wil geven op school. Maar hoe bevallen die in de praktijk? Regobert Eijkelkamp, Chessity-schaakleraar van het eerste uur, vertelt over zijn ervaringen met Chessity.

lees meer »

image

‘Dit is de manier waarop kinderen leren!’ 


“Yeah, ik heb gewonnen! Ik ben eerste!” Juichend gaan de armen omhoog in het computerlokaal van de Beatrixschool in Meppel. Op het beeldscherm zoeft een blauwe raket over de finish. Leerkracht Cor Hartholt, meester van groep 8, kijkt het grijzend aan. “Dít is het! Dít is de manier waarop kinderen tegenwoordig leren.”

lees meer »

index.php on line 25
Undefined array key "entry_page"
index.php on line 41
Undefined array key "popup"
index.php on line 114
Undefined array key "popup"